ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

    

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ                   

                         ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

 

      Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερου Προγράμματος 2023-24

 

   OLOHMERO

 

         Στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας των Δημοτικών Σχολείων και της εύρυθμης λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2023-2024, αρχίζουν από 2-05-2023  έως 12-5-2023 οι εγγραφες των μαθητών. Οι γονείς που ενδιαφέρονται μπορούν να μεταβούν στο σχολείο και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των παιδιών τους. 

 

 

 

 

 

Η Αίτηση Εγγραφής στο Ολοήμερο σε μορφή xls

 

 

 Η Αίτηση Εγγραφής στο Διευρυμένο πρόγραμμα Ολοήμερου 

 

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες