545646 

 

 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

1

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες