Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1920 μέχρι το 1980

 Τα Χριστούγεννα στα παλιά αναγνωστικά

 

545646

  Δείτε σε αυτά τα παλιά αναγνωστικά

 

 

 

πώς παρουσιάζονταν τα Χριστούγεννα

 

 

 

από το 1920 μέχρι το 1980 μέσα από

 

 

την συλλογή της βιβλιοθήκης

 

 

 

του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής

 

 

 

 

Πολιτικής

 

 

 

 

Αναγνωστικό 1929          Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1946          Flipping-Book-Icon      pdf

   
     

Αναγνωστικό 1950          Flipping-Book-Icon      pdf

   
     

Αναγνωστικό 1952           Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1956           Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1961           Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1965           Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1967           Flipping-Book-Icon     pdf

   
     

Αναγνωστικό 1972           Flipping-Book-Icon     pdf

 

   

Αναγνωστικό 1977           Flipping-Book-Icon     pdf

   

Πρόσθετες πληροφορίες