Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

545646

Αξιοποίηση δικτυακών τόπων με διαδραστικές

δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον.

Για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιλεγμένες ενότητες στη Μελέτη Περιβάλλοντος, ειδικά θέματα

στη Φυσική και ζητήματα Τοπικής Ιστορίας ρίξτε μια ματιά ως εξής:

νερό

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-2/

ελιά

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C/

αστικό περιβάλλον/πόλη/τοπική ιστορία

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7/

σχολείο/αυλή

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE/

ενέργεια

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/

θάλασσα

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1/

απορρίμματα/ανακύκλωση

https://perekp.wordpress.com/%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/

Πρόσθετες πληροφορίες