ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

       

 

 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018, ΦΕΚ

6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/ 2019, η σχολική τσάντα

παραμένει υποχρεωτικά δύο (2) Σαββατοκύριακα το

μήνα στο σχολείο.

 

 

 

 

Οι ημερομηνίες είναι οι παρακάτω:

 

 

 

      Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου     2019

 

      Παρασκευή   11 Οκτωβρίου       2019

 

       Πέμπτη           24 Οκτωβρίου       2019

 

       Πέμπτη           14 Νοεμβρίου       2019

 

        Παρασκευή   29 Νοεμβρίου       2019

 

        Παρασκευή   6 Δεκεμβρίου       2019

 

        Παρασκευή   13 Δεκεμβρίου     2019

 

       Παρασκευή   17 Ιανουαρίου       2020

 

        Παρασκευή   31 Ιανουαρίου       2020

 

        Παρασκευή   14 Φεβρουαρίου   2020

 

        Παρασκευή   28 Φεβρουαρίου   2020

 

        Παρασκευή   13 Μαρτίου           2020

 

        Παρασκευή   27 Μαρτίου           2020

 

        Παρασκευή   3 Απριλίου              2020

 

        Παρασκευή   8 Μαΐου                 2020

 

        Παρασκευή   22 Μαΐου                 2020

 

        Παρασκευή   5 Ιουνίου                 2020

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

 

ΤΟΥ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες